Pracovné právo

Zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky. Pracovisko by malo byť bezpečným miestom. Bohužiaľ, niektorí zamestnanci sú vystavení nespravodlivým a nezákonným podmienkam zo strany zamestnávateľov.

Zamestnanci nemusia vždy vedieť aké sú ich práva alebo môžu mať obavu postaviť za svoje práva sa voči zamestnávateľovi zo strachu z odvetných opatrení. Porušenie práv zamestnanca sa môže prejaviť v krátení mzdy a strate iných výhod, nevyužitým pracovným príležitostiam na postup alebo nadmerným stresom zamestnanca.

Nekalé a diskriminačné pracovné praktiky voči zamestnancom môžu mať mnoho podôb, vrátane neoprávneného ukončenia pracovného pomeru, diskriminácie, obťažovania, neposkytnutia dovolenky, nepreplatenia nadčasov, odmietnutia zodpovednosti za pracovný úraz alebo chorobu z povolania a pod. Pracovníci, ktorí sa stali obeťami týchto a iných nezákonných a neetických praktík, nemusia poznať svoje práva.

Ak ste sa stali stranou sporu medzi zamestnancom a zamestnávateľom môžete podniknúť niekoľko krokov na vyriešenie Vašej situácie - od využitia pomoci odborov, oddelenia ľudských vzťahov alebo mediátora, avšak žiaden z týchto spôsobov nemusí byť účinný a vec nakoniec bude nevyhnutne riešiť príslušný súd. Nevyriešený spor s Vašim zamestnávateľom môže prerásť, a to aj po skončení pracovného pomeru, do neriešiteľnej situácie, ak Vám Sociálna poisťovňa odmietne vyplatiť úrazové dávky, na ktoré Vám vznikol nárok z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania

Ak si nie ste istí, čo robiť v takejto situácii, alebo potrebujete pomoc a právnu radu ohľadom pracovno-právneho problému obráťte sa na mňa a dohodnite si so mnou stretnutie.