Zaplatenie škody

Zastupujem ľudí, ktorí boli poškodení pri všetkých typoch škodových udalostí - a následne ich poisťovňa odmietla uspokojiť v celom rozsahu. Ak sa domnievate, že bola vaša žiadosť o poistené plnenie neoprávnene zamietnutá, oneskorená alebo neoprávnene znížená, kontaktujte ma a naplánujte si konzultáciu. 

Poisťovacie spoločnosti sú známe tým, že uskutočňujú opatrenia na znižovanie svojich nákladov na úkor vyplatených poistných plnení za poškodený majetok a zdravie osôb. Platí to najmä v prípadoch ujmy na zdraví, keď obete škodovej udalosti nakoniec dostanú za utrpenú ujmu oveľa menej peňazí, ako bol ich reálny nárok. To obetiam v konečnom dôsledku môže spôsobiť ťažkosti s hradením nákladov na zaradenie sa do bežného života, resp. pokrytím nákladov na bežný život, ak poškodený nie je schopný pracovať.