Medicínske právo

Pochybenia pri zdravotnej starostlivosti

Poskytujem komplexné právne služby spojené so zastupovaním klientov, ktorým bola zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti poskytnutá zdravotná starostlivosť nesprávne. Medicínske spory sú veľmi špecifické a náročné na dokazovanie, pričom právne zastúpenie advokátom, je v týchto sporoch viac ako nevyhnutnosťou. Nakoľko ako advokát zastupujem aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, poznám procesnú obranu lekárov v súdnych konaniach. Uvedenú prax a skúsenosti z "druhej strany", viem zužitkovať vo Váš prospech. Práve nastavenie správnej procesnej taktiky, môže zvýšiť Vaše šance na úspešné uplatnenie Vašich nárokov na súde, prípade v rámci mimosúdnych rokovaní.

V prípade straty svojich najbližších, ktorí zomreli v dôsledku hrubej nedbanlivosti môžete aj Vy uplatnením svojich nárokov zabrániť ďalším zbytočným pochybeniam zdravotníckych pracovníkov. 
V rámci medicínskych sporov poskytujem právne služby pri pochybeniach spojených s: 

  • hypoxiou plodu,
  • všeobecnou medicínou (chirurgické chyby, chyby spojené s diagnostikou a liečbou, neodborný zásah na pohotovosti, chyby v ošetrovateľskej činnosti, chyby v anestézii a pod.),
  • estetickou chirurgiou (plastické operácie).

Nie každé poškodenie zdravia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, zakladá zodpovednosť poskytovateľa tejto zdravotnej starostlivosti. Preto využite bezplatnú konzultáciu, na ktorej posúdim Váš prípad z právneho hľadiska a vysvetlím Vám ďalšie možnosti a postupy v rámci prípadného uplatnenia Vašich nárokov vyplývajúcich z poškodenia Vášho zdravia v dôsledku nedbanlivosti lekárov.

Aj napriek mojej špecializácii a skúsenostiam, ktoré Vám môžem poskytnúť, je potrebné, aby si každý z Vás chránil svoje práva s ohľadom na plynutie času, preto je dôležité neodkladať riešenie svojich problémov na neskôr, ale práve naopak, čím skorej prídete, tým sú Vaše šance na úspech väčšie.

Ako advokát poskytujúci právne služby aspoň čiastočne nesiem bremeno Vašich starostí s Vami tak, aby ste sa mohli sústrediť na liečenie zdravotnej a emocionálnej ujmy.

Ak ste sa Vy alebo Vaši blízki stali obeťou nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti, dohodnite si so mnou stretnutie za účelom bezplatnej konzultácie Vášho prípadu na tel č. +421 915 253 074 alebo e-mail: surma@advokatsurma.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Dovoľte, aby sme spolu kráčali po ceste k spravodlivej obnove narušených vzťahov a osobnostných práv.