Hypoxia

Poskytujem komplexné právne služby klientom (deťom a ich rodičom) poškodených hypoxiou počas pôrodu.

Hypoxia je medicínky termín, ktorý znamená menšie alebo nedostatočné množstvo kyslíka v organizme. Hypoxické poškodenie mozgu je zranenie spôsobené nedostatkom prísunu kyslíka do mozgu. Hypoxia môže byť počas pôrodu výsledkom tlaku na pupočnú šnúru počas kontrakcií matky, alebo ak je pupočníková šnúra ovinutá okolo krku dieťaťa, prípadne môže byť spôsobená aj nedostatočnou funkciou placenty. Akékoľvek oneskorenie pôrodníka pri vedení pôrodu, ak existujú zjavné príznaky fetálnej úzkosti plodu a jeho hypoxie, môžu byť nezvratné.


Prečo môže byť za škodu zodpovedný lekár?

Proces pôrodu dieťaťa si vyžaduje vysoký štandard zdravotnej starostlivosti zo strany lekára a zdravotníckeho personálu. Ak nie je zdravotná starostlivosť poskytnutá v tejto fáze príchodu dieťaťa na svet správne, výsledok môže mať a zvyčajne aj má vážne následky pre ďalší vývoj a vývin dieťaťa. Vaše dieťa môže v dôsledku zanedbania starostlivosti utrpieť vážne a nezvratné poškodenie mozgu v dôsledku nedostatku kyslíka.

Ak k poškodeniu zdravia Vášho dieťaťa došlo skutočne v dôsledku nedbanlivosti lekára, zvyčajne budete potrebovať pre uplatnenie jeho a prípadne aj Vašich práv právnu pomoc skúseného advokáta, keďže obvykle poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nie je ochotný priznať svoje pochybenie.


Zároveň Vás chcem upozorniť, že nie každý prípad hypoxie plodu počas pôrodu je dôsledkom lekárskeho zlyhania. Ako advokát Vám môže poskytnúť právny názor, či obsah doposiaľ známych skutočností môže byť podkladom pre životaschopný prípad.